Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

UAB steigimas

UAB steigimas

 

Šiuo metu siūlome keletą UAB steigimo variantų:

1. Jūs pats dalyvaujate steigimo procese. Kainuoja pigiau, bet reikalauja jūsų dalyvavimo kartu su mumis banke, pas notarą, registrų centre bei atsiimant antspaudą. Taip pat reikalingas jūsų įstatinis kapitalas ir registracijos adresas. Suteiksime nuolaidą buhalterijai, jeigu bus reikalingas buhalteris.

2. Steigimas be Jūsų dalyvavimo. Šis būdas labai tinka užsieniečiams arba žmonėms, vertinantiems savo laiką. Susitiksime tik viena kartą, kad mes perduotume Jums jau įsteigtą, visiškai paruoštą ir visur užregistruotą įmonę. Įstatinį kapitalą mes laikinai įnešame patys, registracijos adresą suteikiame neribotam laikui. Šiuo atveju mes taip pat registruojame Jūsų būsimą įmonę mokesčių inspekcijoje ir Registrų centre (naujas išrašas) bei suteikiame nuolaidą buhalterijos vedimui (jeigu jums bus reikalingas buhalteris).

3. Mes paruošiame Jums reikalingus dokumentus, o toliau visas instancijas Jūs praeinate be mūsų pagalbos.

4. Jūs nuperkate vieną iš mūsų turimų jau įsteigtų įmonių.

 

Bendra informacija pateikiama žemiau. Priklausomai nuo pasirinkto varianto varijuoja kainos ir terminai.

Reikalingi dokumentai

Norėdami įsteigti uždarąją akcinę bendrovę (UAB), Jūs turite mums pateikti:

 1. Sugalvotą pavadinimą (arba kelis jų variantus). Už papildomą mokestį pavadinimo variantus galime pateikti mes;
 2. Steigėjų (akcininkų) pasų nuorašus ir nurodytas jų gyvenamąsias vietas (kur asmuo faktiškai gyvena);
 3. Vadovo (direktoriaus) paso nuorašą ir nurodytą jo gyvenamąją vietą (kur asmuo faktiškai gyvena);
 4. Bendrovės buveinės adresą (jeigu ne mes jį suteikėme):
 • kai patalpų savininkas (bendraturčiai) fizinis asmuo – jis/jie pasirašo pas notarą Sutikimą dėl patalpų suteikimo, turėdamas/-mi nuosavybės teises patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodytas patalpų unikalus numeris;
 • kai patalpų savininkas juridinis asmuo – Sutikimą dėl patalpų suteikimo ant įmonės blanko pasirašo ir užantspauduoja įmonės vadovas, nurodydamas patalpų unikalų numerį);
 • jei patalpos yra įkeistos – būtinas banko, kuriam tos patalpos įkeistos, sutikimas.

 

Tuomet reikės pasirašyti su mumis paslaugų teikimo Sutartį ir sumokėti avansą.

 

D. U. K. pagal temas

Steigimo terminai

Per kiek laiko paruošiami dokumentai?

- Per 1-2 darbo dienas.

Kiek laiko vidutiniškai užtrunka UAB steigimas?
— 3-5 darbo dienas.

Įstatinis kapitalas

Koks turi būti minimalus įstatinis kapitalas?
— 2500 € (galime suformuoti patys).

Koks įstatinis kapitalas reikalingas užsieniečiui, planuojančiam gauti leidimą gyventi?

- Nuo 2500 € iki 14481 €.(galime suformuoti patys).

Kas įneša pinigus (2500 €) į sąskaitą?
— Arba Jūs, po steigimo akto (sutarties) pasirašymo mūsų ofise, arba mes pagal išankstinį susitarimą.

Ar gali būti įstatinis kapitalas suformuotas ne (ne tik) pinigais?
— Taip, LR Akcinių bendrovių įstatymas tokią galimybę numato, tačiau kitas turtas privalo būti įvertintas teisės aktų nustatyta tvarka.

Kiek kainuoja banko išduodama pažyma, kurią reikia pateikti notarui?
— Priklausomai nuo banko, nuo 0 iki 30 eurų.

Ar galite suteiki registracijos adresą?

-Taip, be abejo, tai kainuoja nuo 70 eurų iki 100 eurų.

Kainos

Steigimo kaina priklauso nuo pasirinkto steigimo varianto ir gali svyruoti nuo 300 eurų iki 1000 eurų.

Kiek vidutiniškai kainuoja UAB steigimo paslaugos Lietuvos piliečiui?

 1. Mūsų paslaugos (steigimo veiksmai ir pilnas dokumentų paketas)
 2. Notaras  (pilnas patvirtinimas, jeigu reikalingas).
 3. Juridinių asmenų registras
 4. Pavadinimo įregistravimas  (nebūtina).
 5. JAR formos ir kiti dokumentai, reikalingi registrų centrui (nemokamai)
 6. Registracijos adreso suteikimas arba įstatinio kapitalo formavimas.
 7. Pakartotinas JAR formos ir kitų dokumentų, reikalingų Registrų centrui, pridavimas (jeigu būtina)

Kita informacija

Kuriame steigimo etape reikės dalyvauti?
— Įnešant įstatinį kapitalą į bendrovės sąskaitą;
— pasirašant pas notarą įstatus ir steigimo aktą (sutartį) bei patvirtinant vadovo parašą (vieną kartą);

— atsiimant iš mūsų įmonę (pasirinkus steigimą be Jūsų dalyvavimo).

Kiek kainuoja pradinė konsultacija steigimo klausimais?
— Teikiama nemokamai.

Ar steigiate įmones užsieniečiams?

—Taip, dažnai. Tai yra mūsų specializacija.

Ar reikia anksto užsirašyti?
— Tai nėra privaloma, tačiau Jūsų patogumui prašome iš anksto pranešti atvykimo laiką.

Tel. +370 686 18228.

„Verslas123“
Laisvės prospektas 60 – 1205 (Spaudos rūmai), LT – 05120 Vilnius;
Mob. tel. +370 686 18228 arba tel. (+370 5) 219-71-69
Teisininkų kolektyvas
© UAB Verslas123, 2007-2015

Papildoma informacija

 • UAB akcininkų skaičius gali būti nuo 1 iki 250. Minimalus įstatinio kapitalo dydis – 2500 €. Jis turi būti suformuotas akcininkų piniginiais įnašais.
 • UAB privalomi du darbuotojai: direktorius ir buhalteris arba įmonė, tvarkanti buhalterinę apskaitą.
 • UAB yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.
 • UAB akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai.
 • UAB steigimą ir veiklą reglamentuoja LR Civilinis kodeksas, LR Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti teisės aktai.
 • Akcininkai – Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka turi įsigiję bent po vieną įmonės akciją.
 • Kiekvienas akcininkas įmonėje turi tokias teises ir pareigas, kokias jam suteikia nuosavybės teise priklausančios įmonės akcijos.
 • UAB valdymą vykdo Visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas (direktorius, privalomas asmuo).Didesnėse įmonėse dar gali būti sudaroma stebėtojų taryba bei valdyba.
 • Steigimo sutartis (jeigu UAB steigia daugiau negu vienas asmuo) arba steigimo aktas (jei UAB steigia vienas asmuo).
 • Įstatai.
 • Akcininkų arba vienintelio akcininko sprendimai.
 • Įvairios JAR formos.
 • Informacija, kokiais procentais bus valdomos akcijos.
 • Informacija, kokia ūkine-komercine veikla užsiims UAB.
 • nformacijа apie numatomus valdymo organus (direktorius/valdyba).
 • Numatomas UAB įstatinio kapitalo dydis (minimalus dydis – 2500 €);
 • Nominali akcijų vertė.

Verslas123
Laisvės prospektas 60 – 1205 (Spaudos rūmai) LT – 05120 Vilnius
Mob. Tel. +370 686 18228 arba tel. (+370 5) 219-71-69
Teisininkų kolektyvas
© UAB Verslas123, 2007-2015