Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

Konsultavimas darbo santykių klausimais

Konsultuojame ir atstovaujame individualiuose bei kolektyviniuose darbo ginčuose; asistuojame darbo sutarčių, konfidencialumo įsipareigojimų, vidaus darbo tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų ir kitų įmonės vidaus aktų paruošime; teikiame konsultacijas užsieniečių įdarbinimo klausimais bei rengiame tam reikalingus dokumentus; atstovaujame klientams ginčuose su valstybinėmis darbo kontrolės institucijomis, įskaitant atstovavimą teisminiuose procesuose.

Padedame ruošti svarbią įmonės dokumentaciją:

 • Individualios ir kolektyvinės darbo sutartys, susitarimai dėl darbo sutarčių nutraukimo;
 • Komercinių paslapčių saugumo (konfidencialumo) sutartys;
 • Materialinės atsakomybės sutartys (individualios ir kolektyvinės);
 • Nekonkuravimo sutartys;
 • Darbo tvarkos taisyklės;
 • Studijų, kvalifikacijos kėlimo ir pan. išlaidų atlyginimo sutartys;
 • Projektai, įsakymai (dėl drausminės atsakomybės taikymo, atleidimo iš darbo, komandiruočių ir t.t.) ir kiti dokumentai, susiję su vidaus darbo teise.

Be to, ruošiame ieškinius, susijusius su darbo teise (dėl žalos atlyginimo, dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu ir t. t.), bei atsiliepimus į ieškinius; rengiame priešieškinius, apeliacinius skundus ir kt. procesinius dokumentus.

Teisinių dokumentų rengimas:

 • Paruošiame, išanalizuojame ir įvertiname visų rūšių sutartis;
 • Teikiame teisinio sutarčių audito ir koregavimo paslaugas;
 • Rašome ieškininius, pareiškimus, skundus, prašymus, pretenzijas ir t. t.;
 • Ruošiame dokumentus visų instancijų teismams;
 • Rengiame viešųjų pirkimų dokumentus bei kitą reikalingą dokumentaciją;
 • Konsultuojame pirkimo būdų, viešųjų konkursų rengimo ir vykdymo, sutarčių sudarymo, tiekėjų teisių ir interesų gynimo ir kitais viešųjų pirkimų klausimais.