Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

Įmonės veiklos teisinė priežiūra

Įmonių teisė ir komercinė teisė

Mūsų komandos darbuotojai, įvairiapusiškai įvertinę individualius kliento poreikius, pasiūlys optimaliausią veikimo planą šių veiklų įgyvendinimui:

  • Įmonės steigimas
  • Įmonės valdymas, akcininkų interesų atstovavimas
  • Sutarčių ir kitos įmonei svarbios dokumentacijos ruošimas
  • Įmonių susijungimai ir įsigijimai
  • Įmonės veiklos nutraukimas
  • Kiti su įmonių teise susiję klausimai
  • Teisinės paslaugos – tai tam tikrai bendrovei teikiamas asistavimas, sprendžiant jos steigimo, reorganizavimo ir veiklos klausimus, įskaitant konsultavimą įvairių verslo formų teisinio reguliavimo, verslo pradžios ir licencijavimo, įmonės valdymo ir pertvarkymo klausimais; taip pat įmonių dokumentacijos ruošimas, atstovavimas visuotiniuose susirinkimuose ir kitos susijusios paslaugos.