Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

Kainos

Mūsų paslaugos Terminai Min. kapitalas Kaina
Individuali Įmonė (IĮ) 3-5 d. 250 €
Uždaroji Akcinė Bendrovė (UAB) 3-5 d. 2500 € 300 €
Akcinė Bendrovė (AB) 3-5 d. 43443 € 500 €
Labdaros ir Paramos Fondas 3-5 d. 300 €
Viešoji Įstaiga (VŠĮ) 3-5 d. 250 €
Asociacija 3-5 d. 350 €
IĮ  pertvarkymas į UAB iki 10 d. 2500 € 450 €
Daugiabučių Namų Savininkų Bendrija (DNSB) 500 €
Tikroji Ūkinė Bendrija (TŪB) 3-5 d. 400 €
Komanditinė Ūkinė Bendrija (KŪB) 3-5 d. 400 €
Įstatinio kapitalo didinimas arba mažinimas 400-600 €
Įmonės pavadinimo keitimas 300 €
Įstatų (nuostatų) keitimas 3-5 d. 300 €
Buveinės adreso suteikimas, Lietuvos piliečiams 70-100 €
Buveinės adreso suteikimas, užsienio piliečiams 70-100 €
Vadovo įdarbinimas 30 €
Įregistravimas mokesčių mokėtojų registre 30 €
Įregistravimas PVM mokėtojų registre 300-500 €
Pradinis akcijų apskaitos žurnalo užpildymas 30 €
Akcijų pirkimo – pardavimo sutarties parengimas 50-100 €
Registravimas interneto svetaines pavadinimo 30 €
Virtualaus serverio nuoma, svetainių talpinimas 20 €/metai
Tinklapio projekto parengimas 100-1000 €
Buhalterinės paslaugos 30-100 €/men
„Mini biuras“ 20-50 €/men
Gyventojų pajamų deklaravimas 50-100 €
Įmonės vardo parinkimas, patikrinimas ir užsakymas registro centre 50 €

 

Juridinių asmenų įregistravimo įkainiai Kaina
Uždarosios akcinės bendrovės įregistravimas  57,34 €
Individualios įmonės įregistravimas  30,99 €
Akcinės bendrovės įregistravimas 57,34 €
Žemės ūkio bendrovės įregistravimas 41,42 €
Ūkinės bendrijos įregistravimas 41,42 €
Kredito unijos įregistravimas 30,99 €
Savivaldybės įmonės įregistravimas 34,75 €
Viešosios įstaigos įregistravimas 30,99 €
Labdaros ir paramos fondo įregistravimas 26,36 €
Daugiabučių namų savininkų bendrijos įregistravimas 26,36 €
Politinės partijos įregistravimas 30,99 €
Kitos religinės bendruomenės, bendrijos įregistravimas 30,99 €
Nuolatinės arbitražo institucijos įregistravimas 30,99 €
Kooperatinės bendrovės įregistravimas 57,34 €
Valstybės įmonės įregistravimas 34,75 €
Biudžetinės įstaigos įregistravimas 8,69 €
Asociacijos įregistravimas 26,36 €
Gyvenamojo namo statybos bendrijos įregistravimas 30,99 €
LR Juridinių asmenų filialų ar atstovybės įregistravimas 50 procentų atlyginimo, nustatyto atitinkamai juridinio asmens teisinei formai
Užsienio juridinių asmenų filialų ar atstovybės įregistravimas 57,92 €
Komercinio banko, draudimo įmonės 99,63 €

 

Kitos Registro centro paslaugos Kaina
Už juridinio asmens pakeisto steigimo dokumento įregistravimą (Įmonės pažymėjimo gavimas) 26,65 €
Už juridinio asmens teisinio statuso įregistravimą (pakeitimo) 21,14 €
Už duomenų ar informacijos pakeitimų įregistravimą (už vieną įrašą) 2,90 €
Už juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo laikiną įtraukimą į Juridinių asmenų registrą 16,22 €
Už juridinio asmens, filialo ar atstovybės naujo registravimo  pažymėjimo, kai pasikeičia pažymėjime įrašyti duomenys arba pažymėjimo dublikato išdavimą, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis 9,85 €
Už duomenų, steigiant Europos bendrovę jungimo ar valdymo (holdingo) būdu ar Europos kooperatinę bendrovę jungimo būdu kitoje valstybėje arba perkeliant Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės buveinę į kita valstybę, įregistravimą ir pažymėjimo išdavimą; po reorganizavimo kitoje valstybėje veiksiančio juridinio asmens duomenų įregistravimą ir pažymėjimo išdavimą 28,96 €