Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

Bendrijos steigimas

Daugiabučio namo savininkų bendrija (DNSB) yra privati, ribotos civilinės atsakomybės ne pelno organizacija, įgyvendinanti namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu.

Bendrija negali būti įmonių steigėja ir verstis kita veikla, nesusijusia su daugiabučio namo valdymu, bendrojo naudojimo objektų ir jam priskirto žemės sklypo naudojimu, priežiūra ir tvarkymu.

Steigėjai

DNSB steigimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas daugiabučio namo patalpų savininkas ar jų grupė, taip pat savivaldybės administracijos direktorius ar už namo priežiūrą atsakinga įmonė, įstaiga, organizacija.

Valdymo organai

DNSB valdymo organai yra bendrijos narių susirinkimas, bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas).

Teisinė bazė

Steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR Civilinis kodeksas ir LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas.

Steigimo dokumentai

 • Įstatai
 • Steigiamojo susirinkimo protokolas
 • Steigėjų sąrašas ir duomenys apie juos
 • Įvairios JAR formos.
 • Užpildytos Juridinių asmenų registrų formos.

SODO BENDRIJOS

Sodininkų bendrija (SD) – tai savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Sodininkų bendrijos tikslas – koordinuoti sodininkų bendrijos narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Sodininkų bendrija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

Sodininkų bendrijos steigėjai

 • Sodininkų bendrijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys.
 • Minimalus sodininkų bendrijos steigėjų skaičius yra trys.

Sodininkų bendrijos valdymo organai

 • Sodininkų bendrija privalo turėti visuotinį narių susirinkimą bei vienasmenį valdymo organą pirmininką arba kolegialų – bendrijos valdybą.

Sodininkų bendrijos teisinė bazė

Sodininkų bendrijos steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR civilinis kodeksas ir LR Sodininkų bendrijų įstatymas.

Sodininkų bendrijos steigimo dokumentai

 • Steigimo sutartis
 • Viešas pranešimas sodininkams apie steigiamą bendriją
 • Įstatai
 • Steigiamojo susirinkimo protokolas
 • Užpildytos Juridinių asmenų registrų formos.