Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

Asociacijos steigimas

 

Asociacijų steigimą ir veiklą reglamentuoja LR Civilinis kodeksas, LR Asociacijų įstatymas bei kiti teisės aktai.

 

Asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija“, „visuomeninė organizacija“, „susivienijimas“, „konfederacija“, „sąjunga“, „draugija“ ar kiti.

Minimalus asociacijos steigėjų skaičius yra trys. Visi asociacijos steigėjai nuo asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais.

Susisiekite su mūsų komanda ir mes atliksime visą naujos įmonės steigimo procedūrą. Jums beliks sutartu laiku atvyksti ir pasirašyti.

Kainos

 1. Mūsų paslaugos
 2. Notaro paslaugos
 3. Juridinių asmenų registras
 4. Pavadinimo registravimas juridinių asmenų registre –  (nebūtina)
  Viso: 350 eurų (įskaitant visus mokesčius).

Asociacija – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

Asociacijos steigėjai (nariai)

 • Asociacijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę  fiziniai ir/ar juridiniai asmenys, sudarę Asociacijos steigimo sutartį.
 • Asociacijų, kurių veikla susijusi su vaikų ir jaunimo poreikiais, nariais gali būti ir jaunesni kaip 18 metų asmenys.
 • Minimalus asociacijos steigėjų (narių) skaičius yra 3.

Asociacijos pelnas

Asociacijai yra draudžiama mokėti asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies, skirstyti asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, asociacijos valdymo organų nariams, išskyrus atvejus kai mokamas darbo užmokestis ir kitais įstatymų nustatytais atvejais

Asociacijos valdymas

 • Asociacija turi turėti visuotinį narių susirinkimą ir/ar kitą organą (konferenciją, suvažiavimą, kongresą, asamblėją ar kt.), turintį visas ar dalį visuotinio narių susirinkimo teisių.
 • Asociacijoje turi būti valdymo organas (vienasmenis ar/ir kolegialus), taip pat gali būti sudaromi kiti organai.

Asociacijos atsakomybė pagal savo prievoles

Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo ir pagal savo prievoles atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turtu.

Asociacijos teisinė bazė

Asociacijos steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR Civilinis kodeksas ir LR Asociacijų įstatymas.

Asociacijos steigimo dokumentai

 • Steigimo sutartis
 • Įstatai
 • Steigiamojo susirinkimo protokolas

Užpildytos Juridinių asmenų registrų formos

Kontaktai

Verslas123
Laisvės prospektas 60 – 1205 (Spaudos rūmai)
LT – 05120 Vilnius
Tel. (8 5) 219-71-69 arba 8 686 18228
Teisininkų kolektyvas

(c) UAB Verslas123, 2007-2015
Teisės ginamos. Nė viena teksto dalis negali būti atkartota, nesvarbu, kokia forma, be raštiško autoriaus teisės savininko leidimo.