Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

Verslo planų rengimas

Verslas 123, bendradarbiaudamas su įmonių valdymo, marketingo, mokesčių, finansų ir kitais išorės ekspertais, konsultuoja bei rengia verslo planus ir projektus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti. Mes pasiruošę Jums parengti verslo planą, atitinkantį Jūsų poreikius bei finansines galimybes.

Mūsų rengiami verslo planai:

 • Verslui pradėti bei sėkmingai vystyti, kai reikalinga banko paskola;
 • Investiciniam projektui, sudarančiam tik dalį bendro projekto, įgyvendinti;
 • Norint pasinaudoti įvairiomis mokestinėmis lengvatomis ir kitais finansiniais instrumentais.

Rengdami projektus struktūrinių fondų paramai gauti, mes specializuojamės sekančiose Bendrojo Programavimo Dokumento (BPD) priemonėse: III prioriteto 1 BPD priemonė “Tiesioginė parama verslui”. Pagal šią priemonę išskiriamos veiklų grupės:

 1. Įmonių modernizavimas ir inovacijų diegimas.
 2. Kokybės valdymo sistemų ir naujų kokybės gerinimo metodų įdiegimas.
 3. Įmonių internacionalizavimo skatinimas, produktų ir paslaugų įvaizdžio kūrimas, sąnaudų mažinimas įmonėse, standartų diegimas ir produktų bei paslaugų sertifikavimas.
 4. Klasterių, bendradarbiavimo tinklų skatinimas.
 5. Aplinkos apsaugos priemonės įmonėse.
 6. Apgyvendinimo, konferencijų ir pramogų objektų kūrimas ir plėtra bei kultūros ir istorinio paveldo objektų pritaikymas turizmo poreikiams.

III prioriteto 2 BPD priemonė “Verslo aplinkos gerinimas”. Pagal šią priemonę išskiriamos veiklų grupės:

 1. Smulkaus ir vidutinio verslo paramos sistema.
 2. Inovacijų paramos sistema.
 3. Mokslo ir technologijų parkai, technologiniai centrai.
 4. Pramoninės zonos, “plyno lauko” investicijų skatinimai.
 5. Asocijuotos verslo struktūros, įskaitant klasterizacijos veiklą.
 6. Aplinkosauginių priemonių versle skatinimas.
 7. Lietuvos produktų ir paslaugų įvaizdžio gerinimas

 

Projektų kainos

Mūsų projektų kainos nuo 1000 eurų iki 5000 eurų

 

Projektų administravimas

Daugelis Lietuvos įmonių norėtų pasinaudoti struktūrinių fondų teikiama parama. Tam, kad parama būtų galima pasinaudoti, reikia parengti kokybišką paraišką bei verslo planą ir atitikti tam tikrus reikalavimus įmonės veiklai, dydžiui, pelningumui ir pan. Tačiau galime iš praktikos pasakyti, jog parengti kokybišką paraišką yra daug paprasčiau nei projektą sėkmingai įgyvendinti jau gavus finansavimą.

Projekto įgyvendinimas – tai daugiapakopis procesas, kuriame be jokių nukrypimų turi veikti visos paraiškoje išvardintos administracinės, vadybinės, technologinės, finansinės grandys. Jeigu projekto eigoje, palyginus paraišką bei projekto įgyvendinimo eigą, bus pastebėti bent kokie neatitikimai, finansavimas gali būti nutrauktas, o įmonė gali būti priversta grąžinti jau gautą paramą. Verslas 123 siūlo kvalifikuotas projektų administravimo paslaugas toms Lietuvos įmonėms, kurių paraiškos sėkmingai praėjo visus vertinimo etapus ir tuoj bus pradėtos įgyvendinti.

Šiuo metu paraiškų priėmimas Lietuvos verslo paramos agentūroje yra laikinai sustabdytas. Daugiau informacijos www.lvpa.lt