Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

PVM mokėtojų registravimas

Terminas:

Laiku gavę reikalingą informaciją, registraciją PVM mokėtojais atliekame per 10 darbo dienų.

Kaina:

nuo 300 iki 500 eurų  mūsų paslaugos nuo A iki Z.

Mūsų paslaugos:

 • konsultuojame PVM registravimo klausimais visos procedūros metu;
 • parengiame dokumentus, reikalingus registruojantis PVM mokėtojais;
 • atstovaujame klientus Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Asmenys, pageidaujantys įsiregistruoti PVM mokėtojais, turi pateikti:

 • įmonės registravimo pažymėjimą;
 • duomenis apie buveinės, veiklos vykdymo vietas ir padalinius (adresai, telefono numeriai, fakso numeriai, elektroninio pašto adresai, interneto svetainių adresai);
 • duomenis apie vykdomą ir / ar numatomą vykdyti veiklą (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių);
 • duomenis apie įmonės įkūrimą / įsigijimo būdą;
 • duomenis apie įmonę kontroliuojančius asmenis bei įmonės kontroliuojamus kitus juridinius asmenis;
 • duomenis apie įmonės turimą nekilnojamąjį turtą ar kitą ilgalaikį turtą, kuris yra (bus) naudojamas būsimo PVM mokėtojo ekonominėje veikloje (turto pavadinimas, jo naudojimo pagrindas).

LR juridiniam ir fiziniam asmeniui prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda, jeigu:

 1. atlygis už LR parduotas prekes / paslaugas per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) viršija 29 000 €;
 2. asmuo Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekes (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė per kalendorinius metus viršija 10 000 €;
 3. asmuo kontroliuoja keletą juridinių asmenų, ir visų jų bendras gautas atlygis per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) buvo didesnis negu 29 000 €. Prievolė registruotis PVM mokėtojomis atsiranda visoms įmonėms, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvienos iš šių įmonių gautas atlygis gali būti mažesnis kaip 29 000 €.

Užsienio asmenims prievolė registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje atsiranda, jeigu:

 1. užsienio apmokestinamieji asmenys pradeda vykdyti Lietuvoje ekonominę veiklą (prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda nuo pat jų ekonominės veiklos Lietuvoje pradžios, t.y. neatsižvelgiant į 29 000 € atlygio ribą);
 2. ES valstybės narės asmuo Lietuvoje vykdo nuotolinę prekybą ir tiekiamų ir atgabentų į Lietuvos Respubliką prekių vertė per kalendorinius metus viršija 36 000 €.

Savanoriška registracija PVM mokėtoju

Įmonė, kuri ketina vykdyti ekonominę veiklą, gali užsiregistruoti PVM mokėtojų registre savanoriškai. Tačiau Jūs turėtumėte įvertinti, ar įmonei iš tikrųjų yra naudinga tapti PVM mokėtoja neatsiradus tokiai prievolei. Vienas iš pagrindinių kriterijų, kuris galėtų vienaip ar kitaip nulemti Jūsų sprendimą, yra įmonės paslaugų / prekių pirkėjai. Jeigu pagrindiniai pirkėjai yra PVM mokėtojai, tuomet daugumoje atvejų registruotis verta, tačiau jei įmonės paslaugų / prekių pagrindiniai pirkėjai yra ne PVM mokėtojai, tuomet savanoriškai registruotis neverta. Ši taisyklė taikoma dažniausiai, tačiau visuomet reikia įvertinti konkrečias aplinkybes, kurios galutinai nulems Jūsų sprendimą.