Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

Įmonių likvidavimas, veiklos sustabdymas

Likvidavimas –  Dėl įmonės likvidavimo kreipkitės į mūsų specialistus, kurie be papildomų įšlaidų, padės likviduoti Jūsų bendrovę ir išvengti nereikalingų skolų.

Bankrotas – nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka. Pagrindinis bankroto instituto tikslas yra kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsauga – jiems sudaromos sąlygos patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto ir finansų. Kitas tikslas – apsaugoti pačios įmonės interesus, kad, esant galimybei, būtų atkurtas finansinis jos stabilumas.

Teikiame teisines konsultacijas įmonių bankroto klausimais:

 • bankroto proceso inicijavimas;
 • bankroto proceso vykdymas;
 • įmonės valdymas bankroto proceso metu;
 • įmonės vadovo atsakomybė;
 • bankrutuojančios įmonės kreditorių, akcininkų, darbuotojų ir kitų bankroto procedūroje dalyvaujančių asmenų teisių gynimas;
 • kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka;
 • bankroto bylos nutraukimas;
 • bankroto išlaidos;
 • įmonės turto realizavimas įmonei bankrutavus;
 • bankrutavusios įmonės likvidavimas;
 • kiti su bankroto procesu susiję klausimai

Veiklos sustabdymas

Įmonė, nesudaranti ir nevykdanti jokių sandorių, atsiskaitymų su ūkio subjektais ir negaunanti pajamų, gali būti pripažinta nevykdančia veiklos. Tokia įmonė gali būti laikinai atleista nuo mokesčių deklaracijų pateikimo ir taip sustabdyti savo veiklą.

Terminas:

įmonės veikla sustabdoma per 15-20 darbo dienų.

Kaina:

Įmonės likvidavimas - 300 eurų su PVM, mūsų paslaugos.
Įmonės  veiklos sustabdymas – 100 eurų su PVM

Mūsų paslaugos:

 • konsultuojame įmonės veiklos sustabdymo klausimais visos procedūros metu;
 • parengiame dokumentus, reikalingus įmonės laikinam atleidimui nuo mokesčių deklaracijų teikimo;
 • atstovaujame Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Kliento veiksmai:

 • atsiskaitoma su įmonės kreditoriais / debitoriais;
 • atleidžiami darbuotojai;
 • parengiamos mokesčių deklaracijos už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki veiklos nevykdymo termino pradžios;
 • parengiamas balansas veiklos nevykdymo termino pradžiai.

Reikalingi dokumentai bei informacija:

 • įmonės duomenys (pavadinimas, kodas, PVM kodas, registruotos buveinės adresas);
 • UAB direktoriaus / IĮ savininko duomenys;
 • samdomų darbuotojų skaičius;
 • įregistruotų, atsiskaitymams nenaudojamų kasos aparatų, perregistruotų atsakingai saugoti, pavadinimai ir numeriai;
 • UAB balansas veiklos nevykdymo termino pradžiai;
 • mokesčių, nuo kurių deklaracijų teikimo prašoma laikinai atleisti, deklaracijos už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki veiklos nevykdymo termino pradžios.

Svarbu žinoti:

 • jei laikino atleidimo nuo deklaracijų pateikimo laikotarpyje atsiranda pareiga sumokėti mokestį, įmonė privalo šį mokestį sumokėti ir pateikti atitinkamą deklaraciją VMI;
 • jei veiklos nevykdanti įmonė veiklą atnaujina anksčiau, nei nurodyta VMI sprendime, apie tai reikia raštu pranešti VMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos atnaujinimo pradžios.

 

Jei turite susijusių klausimų, susisiekite tel. +370 686 18228, el. paštu info@imoniusteigimas.lt