Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

Įmonės duomenų keitimas

Įmonės dokumentai yra registruojami iš naujo kai:

 1. Keičiasi bendrovės būstinės adresas.
 2. Keičiasi bendrovės pavadinimas.
 3. Didėja arba mažėja įstatinis kapitalas.
 4. Keičiasi bendrovės valdymo struktūra.
 5. Pageidaujama, kad bendrovės įstatai atitiktų Akcinių Bendrovių Įstatymą ir kitus įstatymus.

Įmonės dokumentų perregistravimui būtini šie veiksmai ir dokumentai:

 1. Adreso pasikeitimo atveju:
  1. Bendrovės vadovo sprendimas sušaukti neeilinį akcininkų susirinkimą
  2. Susirinkimo protokolas su visais priedais arba vienintelio akcininko sprendimas
  3. Patalpų savininko sutikimas
  4. Ankstesni įstatai
  5. Visi vadovo rekvizitai
  6. Visi įmonės rekvizitai
  7. Pildomos reikalingos JAR formos
  8. Notaro patvirtinti dokumentai
  9. Registravimas JAR
 2. Pavadinimo pasikeitimo atveju:
  1. Bendrovės vadovo sprendimas sušaukti neeilinį akcininkų susirinkimą
  2. Susirinkimo protokolas su visais priedais arba vienintelio akcininko sprendimas
  3. JAR pažyma apie laikiną pavadinimo įtraukimą
  4. Ankstesni įstatai
  5. Bendrovės registravimo pažymėjimas
  6. Visi vadovo rekvizitai
  7. Visi įmonės rekvizitai
  8. Skelbimas apie naują pavadinimą spaudoje
  9. Pildomos reikalingos JAR formos
  10. Dokumentų tvirtinimas pas Notarą
  11. Registravimas JAR
  12. Gavus įmonės registravimo Pažymėjimą, gaminamas antspaudas
 3. Padidėjus ar sumažėjus įstatiniam kapitalui:
  1. Bendrovės vadovo sprendimas sušaukti neeilinį akcininkų susirinkimą
  2. Susirinkimo protokolas su visais priedais arba vienintelio akcininko sprendimas
  3. Akcijų pasirašymo sutartys (padidėjus įstatiniam kapitalui)
   •  Jeigu patalpų savininkas yra fizinis asmuo, turi būti pateikta pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopija; pateikiant notaro patvirtinimui sutikimą įregistruoti įmonę tam tikru adresu, turi būti pridėti duomenys apie patalpų savininką: savininko ir jo sutuoktinio vardai, pavardės, jų gyvenamosios vietos adresai, asmens kodai.
   • Jeigu patalpų savininkas yra juridinis asmuo, turi būti pateikta pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopija. Notarui pateikiamas juridinio asmens vadovo pasirašytas ir užantspauduotas sutikimas.
 4. Pažyma apie kapitalo suformavimą (padidėjus įstatiniam kapitalui)
 5. Ankstesni įstatai
 6. Visi vadovo rekvizitai
 7. Visi įmonės rekvizitai
 8. Skelbimas spaudoje (sumažėjus įstatiniam kapitalui)
 9. Pildomos reikalingos JAR formos
 10. Dokumentų tvirtinimas pas Notarą
 11. Registravimas JAR
 • Pasikeitus įmonės valdymo struktūrai:
  1. Bendrovės vadovo sprendimas sušaukti neeilinį akcininkų susirinkimą
  2. Susirinkimo protokolas su visais priedais arba vienintelio akcininko sprendimas
  3. Ankstesni įstatai
  4. Visi vadovo ir naujos struktūros asmenų rekvizitai
  5. Visi įmonės rekvizitai
  6. Pildomos reikalingos JAR formos
  7. Dokumentų tvirtinimas pas Notarą
  8. Registravimas JAR
 • Kai pageidaujama, kad bendrovės įstatai atitiktų Akcinių Bendrovių Įstatymą ir kitus įstatymus:
  1. Bendrovės vadovo sprendimas sušaukti neeilinį akcininkų susirinkimą
  2. Susirinkimo protokolas su visais priedais arba vienintelio akcininko sprendimas
  3. Ankstesni įstatai
  4. Įmonės registravimo pažymėjimas
  5. Visi vadovo rekvizitai
  6. Visi įmonės rekvizitai
  7. Pildomos reikalingos JAR formos
  8. Dokumentų tvirtinimas pas Notarą
  9. Registravimas JAR

Būstinės keitimas:

Juridinio asmens dalyviai (akcininkai, dalininkai, nariai) susirinkimo metu sprendžia būstinės keitimo klausimą. Juridinio asmens buveinės adreso pasikeitimo atveju, yra tvirtinami nauji steigimo dokumentai (įstatai, nuostatai).