Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

Darbo sauga

Darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos dokumentacijos rengimas
• Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos dokumentų rengimas:
• darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatai
• įmonės vadovo, vykdančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, pareigų aprašas
• darbuotojo, vykdančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, pareiginiai nuostatai (aprašymas)
• Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatų rengimas
• Priešgaisrinės techninės komisijos nuostatų rengimas
Darbo tvarkos taisykles
• Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas
• Gaisrinės saugos instrukcijų rengimas
• Darbuotojų pareiginių nuostatų rengimas
• Kontingento sąrašo dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų
• Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis parinkimo modulis
• Kolektyvinės sutarties projekto bei kitų susijusių dokumentų parengimas
• Dokumentų pagal Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus laiškus rengimas.