Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

Įmonių aptarnavimas

Teisinės formos pakeitimas (Pertvarkymas)

Juridinio asmens formos pakeitimas reiškia tai, kad naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. Kai keičiama neribotos atsakomybės juridinio asmens teisinė forma, tai juridinio asmens dalyviai dar trejus metus atsako pagal pertvarkyto juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki naujos teisinės formos įregistravimo juridinių asmenų registre. Svarbu tai, kad viešasis juridinis asmuo( išskyrus valstybės ir savivaldybės įmones) negali būti pertvarkomas į privatųjį juridinį asmenį. Pažymėtina dar ir tai, kad juridinių asmenų pertvarkymo ypatumus gali nustatyti ir atskiras juridinių asmenų teisines formas reglamentuojantys įstatymai. Pavyzdžiui, viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į biudžetinę įstaigą arba paramos ir labdaros fondą; Individuali Įmonė gali būti pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę, akcinę bendrovę ar viešąją įstaigą ir pan.

Pavadinimo pakeitimas

Juridinis asmuo prieš pakeisdamas savo pavadinimą privalo apie tai pranešti vieną kartą viešai arba apie juridinio asmens pavadinimo pakeitimą pranešti raštu juridinio asmens kreditoriams. Pažymėtina, kad juridinio asmens pavadinimas keičiamas keičiant steigimo dokumentus, kurie registruojami juridinių asmenų registre, tik tada, kai visų pirmą apie juridinio asmens pavadinimo pakeitimą pranešama viešai ar raštu informuojami kreditoriai. Juridinis asmuo gali kreiptis į juridinių asmenų registrą dėl numatomo juridinio asmens naujojo pavadinimo laikino įtraukimo į juridinių asmenų registrą.

Akcijų pardavimas/pirkimas

Apie ketinimą parduoti visas ar dalį uždarosios akcinės bendrovės akcijų akcininkas privalo raštu pranešti uždarajai akcinei bendrovei, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą. Tokiu būdu realizuojama uždarosios akcinės bendrovės akcininkų pirmumo teisė įsigyti parduodamas akcijas. Jei akcininkai nepasinaudoja pirmumo teisės įsigyti akcijas, akcininkas įgyja teisę savo nuožiūra parduoti akcijas už kainą, ne mažesnę, nei buvo pasiūlyta pranešime akcininkams.

Kitų duomenų keitimas

Visi svarbiausi juridinio asmens duomenys yra nurodyti juridinio asmens įstatuose (steigimo sandoryje ar nuostatuose, tad norint juos pakeisti gali tekti keisti ir įstatus, o juridinio asmens steigimo dokumentų keitimo tvarka paprastai yra numatoma juridinio asmens įstatuose(steigimo sandoryje ar nuostatuose). Juridinio asmens įstatų keitimo tvarka paprastai numatoma pačiuose juridinio asmens įstatuose.