Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

Finansinių ataskaitų sudarymas vadovui

  • pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos;
  • pelno (nuostolio) ataskaita;
  • kapitalo pokyčių ataskaita;
  • pinigų srautų ataskaita;
  • metinės finansinės ataskaitos akcininkams;
  • paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos.