Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

Apleistos buhalterinės apskaitos sutvarkymas

Galime sutvarkyti apleistą apskaitą už praėjusius laikotarpius. Šią paslaugą atliekame nuo pirminių apskaitos dokumentų apdorojimo iki patikslintų ataskaitų parengimo ir pateikimo atitinkamoms institucijoms bei vadovams.

 • Padedame klieno įmonės apskaitos darbuotojams sutvarkyti apleistą apskaitą.
 • Sudarome galimybę kliento įmonės buhalteriams, vadovaujant mūsų ekspertams, patiems patobulinti apskaitos sistemą taip, kad ir po patikrinimo ūkinės operacijos būtų teisingai registruojamos apskaitoje.
 • Esant poreikiui sutvarkyti apskaitą už praėjusius laikotarpius, mūsų įmonė siūlo pilną apskaitos paslaugų paketą, kaip ir einamajai apskaitai – nuo pirminių apskaitos dokumentų apdorojimo iki patikslintų ataskaitų parengimo ir pateikimo atitinkamoms institucijoms bei vadovams.

Tokiais atvejais mes prisiimame atsakomybę dėl buhalterijos teisingumo už praeitą laikotarpį — būtent nuo to momento, kada apskaita buvo perduota mums.

Pateikiame detalizuotą buhalterinės apskaitos tvarkymo aprašymą:

 • pirkimo ir pardavimo dokumentų registravimas;
 • avanso apyskaitų sudarymas;
 • komandiruočių avanso apyskaitų sudarymas;
 • kasos knygos sudarymas;
 • banko išrašų registravimas;
 • darbo užmokesčio, atostoginių, kompensacijų apskaičiavimas;
 • sandėlio apskaita;
 • nurašymo aktų paruošimas;
 • kelionės lapų pildymas;
 • skolų suderinimas su kreditoriais ir debitoriais;
 • ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas;
 • finansinių ataskaitų rinkinio parengimas.